[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2559   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec    จองห้องประชุม

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (งบรายได้สถานศึกษา) ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกปฐมวัย
ผู้เขียน : บ้านทอนหญ้าปล้อง
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 1849
Bookmark and Share


 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (งบรายได้สถานศึกษา)

 ทำหน้าที่ครูผู้สอน      สาขาวิชาเอกปฐมวัย

          ตามประกาศโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง  ลงวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๙  เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาครูอัตราจ้างชั่วคราว (งบรายได้สถานศึกษา)  ทำหน้าที่ครูผู้สอน  สาขาวิชาเอกปฐมวัย   จำนวน  ๑  ตำแหน่ง  โรงเรียนขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (งบรายได้สถานศึกษา)  ดังต่อไปนี้

                    ๑. นางสาวไปรยา  ช่วยทอง

                    . นางสาวนงคราญ  จันทร์เดิม

          ให้มารายงานตัว เพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์  ที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙            เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง  ถ้าไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์

                   ประกาศ  ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙

                            

 

                                                          (นายกฤษณะ  นิคมประศาสน์)

                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประกาศผลการสอบครูอัตราจ้างชั่วคราว (งบรายได้สถานศึกษา) ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกปฐมวัย 5 ต.ค. 2559
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (งบรายได้สถานศึกษา) ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกปฐมวัย 30 ก.ย. 2559
     ประกาศโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาครูอัตราจ้างชั่วคราว (งบรายได้สถานศึกษา) ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกปฐมวัย 21 ก.ย. 2559
     โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย 21 มิ.ย. 2559
     รุ่นพี่ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม ได้ร่วมบริจาคเงิน สื่ออุปกรณ์ การเรียนการให้กับชั้น อนุบาล 9 มิ.ย. 2559


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-273298
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010